Rezultate definitive: Caracteristici demografice

1.1. Populația la recensămintele din anii 1948, 1956, 1966, 1977, 1992, 2002, 2011 şi 2021 (Județe Medii de rezidență) – Tabel 1.01

1.2. Structura populației rezidente pe sexe şi grupe de vârstă (Sexe, Grupe de vârstă, Macroregiuni, Regiuni de dezvoltare, Județe, Medii de rezidență) – Tabel 1.02

1.3. Populaţia rezidentă pe sexe şi grupe de vârstă (Sexe, Grupe de vârstă, Macroregiuni, Regiuni de dezvoltare, Județe, Municipii, orașe și comune*) – Tabel 1.03_1.3.1 si 1.03.2

1.4. Populaţia rezidentă pe vârste şi ani de naştere (Sexe, Vârste, Ani de naștere, Medii de rezidență) – Tabel 1.04

1.5. Populaţia rezidentă după domiciliu (Sexe, Domiciliu, Județe, Municipii, orașe și comune*) – Tabel 1.05_1.05.1 si 1.05.2

1.6. Populaţia rezidentă după locul naşterii (Sexe, Locul nașterii, Județe, Municipii, orașe și comune*) – 1.06_1.06.1 si 1.06.2

1.7. Populaţia rezidentă după țara de naştere (Țara de naștere , Sexe, Grupe de vârstă, Medii de rezidență) – Tabel 1.07

1.8. Populaţia rezidentă după domiciliu şi locul naşterii (Locul nașterii, Județul de domiciliu, Macroregiunea de domiciliu, Regiunea de dezvoltare de domiciliu, Medii de rezidență) –  in curs de actualizare

1.9. Populaţia rezidentă după locul de domiciliu şi cel în care s‐a născut (Județul de domiciliu, Sexe, Locul nașterii, Medii de rezidență) – in curs de actualizare

1.10. Populaţia rezidentă după starea civilă (Stare civilă, Sexe, Grupe de vârstă, Județe, Medii de rezidență) – Tabel 1.10_1.10.1 si 1.10.2

1.11. Populaţia rezidentă după starea civilă și domiciliu (Stare civilă, Sexe, Domiciliu, Medii de rezidență) – Tabel 1.11_1.11.1 si 1.11.2

1.12. Populaţia rezidentă feminină de 11 ani şi peste după anul naşterii şi numărul copiilor născuți‐vii (Anul nașterii, Numărul copiilor născuți-vii, Medii de rezidență) – Tabel 1.12.1 si 1.12.2 actualizat

1.13. Populaţia rezidentă feminină de 11 ani şi peste după starea civilă, nivelul de educație al instituției de învățământ absolvite şi numărul copiilor născuți‐vii (Stare civilă, Grupe de vârstă, Cel mai înalt nivel de educație al instituției de învățământ absolvite, Numărul copiilor născuți-vii) –  in curs de actualizare

1.14. Populaţia rezidentă feminină de 16 ani şi peste la prima căsătorie pe vârste, după vârsta la data căsătoriei şi numărul copiilor născuți‐vii (Vârsta, Vârsta la data căsătoriei, Numărul copiilor născuți-vii) – Tabel 1.14

1.15. Populaţia rezidentă feminină de 16 ani şi peste la prima căsătorie după anul încheierii căsătoriei şi numărul copiilor născuți‐vii (Anul încheierii căsătoriei, Grupe de vârstă, Numărul copiilor născuți-vii) –  in curs de actualizare

1.16. Femei de 16 ani şi peste căsătorite după durata căsătoriei (Grupe de vârstă, Durata căsătoriei, Județe, Medii de rezidență) – Tabel 1.16_1.16.1 si 1.16.2

1.17. Femei de 11 ani şi peste care trăiesc în uniune consensuală după durata uniunii (Grupe de vârstă, Durata uniunii consensuale, Județe, Medii de rezidență) – Tabel 1.17_1.17.1 SI 1.17.2

1.18. Populaţia rezidentă după cetățenie (Cetățenii, Sexe, Macroregiuni, Regiuni de dezvoltare, Județe) – Tabel 1.18

1.19. Populaţia rezidentă de cetățenie română după statutul activității curente şi țara de naştere (Statutul activității curente, Grupe de vârstă, Sexe, Țara de naștere, Medii de rezidență) – Tabel 1.19

1.20. Cetățeni străini veniți în România pentru cel puțin 12 luni după statutul activității curente (Statutul activității curente, Grupe de vârstă, Medii de rezidență) – Tabel 1.20

1.21. Cetățeni străini veniți în România pentru cel puțin 12 luni după nivelul de educație al instituției de învățământ absolvite şi țara de cetățenie (Cel mai înalt  nivel de educație al instituției de învățământ absolvite, Țara de cetățenie, Medii de rezidență) –  in curs de actualizare

1.22.  Populația rezidentă (Sexe, Grupe de vârstă, Județe, Municipii, orașe și comune*, Sate*) – Tabel 1.22

1.23.  Vârsta medie, vârsta mediană, indicele de îmbătrânire demografică și raportul de dependență demografică a populației rezidente (Sexe, Grupe de vârstă) – Tabel 1.23

Lasă un răspuns