Direcţia Judeţeană de Statistică TELEORMAN are ca și obiect de activitate culegerea, prelucrarea, stocarea, analiza, difuzarea rezultatelor cercetărilor statistice şi constituirea la nivel teritorial a seriilor de date statistice, oficiale cu caracter economic, financiar, social, demografic, juridic necesar elaborării politicii economice şi sociale, informării opiniei publice.

Informaţii

  Anunt concurs SSM

  Direcţia Judeţeană de Statistică Teleorman, în conformitate art.IV din OUG 34/2023- alin.(2) lit.a) si art. 618 alin. (3) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, organizează la sediul instituţiei din str. Ion Creangă, nr.54, Alexandria, Teleorman concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţiiRead more about Anunt concurs SSM[…]

  Citeşte Anunt concurs SSM

  Anunt concurs Achizitii publice

  Direcţia Judeţeană de Statistică Teleorman, în conformitate art.IV din OUG 34/2023- alin.(2) lit.a) si art. 618 alin. (3) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, organizează la sediul instituţiei din str. Ion Creangă, nr.54, Alexandria, Teleorman concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţiiRead more about Anunt concurs Achizitii publice[…]

  Citeşte Anunt concurs Achizitii publice

  Anunt concurs ASA2023

  DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ TELEORMAN, cu sediul în str. Ion Creangă, nr. 54, Mun.Alexandria, judeţul Teleorman, organizeaza concurs în data de 28.09.2023, pentru ocuparea pe perioadă determinată (octombrie 2023 – 30 septembrie 2024), normă întreagă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, a unui post contractual vacant de execuție – Expert IA, în vederea efectuării activităților înRead more about Anunt concurs ASA2023[…]

  Citeşte Anunt concurs ASA2023

  Comunicate de presă – 2023

  Comunicat de presă – şomaj |Ianuarie|Februarie|Martie|Aprilie|Mai|Iunie|Iulie| |August|Septembrie|Octombrie|Noiembrie|Decembrie| Comunicat de presă – câştigul salarial |Ianuarie|Februarie|Martie|Aprilie|Mai|Iunie|Iulie| |August|Septembrie|Octombrie|Noiembrie|Decembrie| Comunicat de presă – mişcarea naturală a populaţiei |Ianuarie|Februarie|Martie|Aprilie|Mai|Iunie|Iulie| |August|Septembrie|Octombrie|Noiembrie|Decembrie|

  Citeşte Comunicate de presă – 2023

  Rezultate definitive: Caracteristici demografice

  1.1. Populația la recensămintele din anii 1948, 1956, 1966, 1977, 1992, 2002, 2011 şi 2021 (Județe Medii de rezidență) – Tabel 1.01 1.2. Structura populației rezidente pe sexe şi grupe de vârstă (Sexe, Grupe de vârstă, Macroregiuni, Regiuni de dezvoltare, Județe, Medii de rezidență) – Tabel 1.02 1.3. Populaţia rezidentă pe sexe şi grupe de vârstă (Sexe, Grupe de vârstă, Macroregiuni,Read more about Rezultate definitive: Caracteristici demografice[…]

  Citeşte Rezultate definitive: Caracteristici demografice
INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ

INS are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti. INS, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.